The Studio Cook Team

Webmaster: Charles Perk. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Communication: Compar, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Jody van Doodewaard, Kok Geelen, Willem de Klerk
Finance and Administration: Lida Huisman, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Studio Cook: Walter van Voorst van Beest, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pilot Store: Kooklust 121, de Bilt, the Netherlands, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webshop: Dennis Waaijer, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Representative Southern Europe: Lele Testa
Representative Middle East: Mr R Ram, Mr T H Akber This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ICT: Freeway Services, David Jan de Wied
Corrector English: Frank van Rijn

Powered by Joomla! version 4.3
Template: Joomla-Protostar.
Info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Terms of use

Studio Cook is a brandname of the Dutch company Studio Cook BV. For this reason Dutch law is applicable and therefore the Terms of Use has to be in Dutch. If you want to read these in your own language, please select your language on this website. If your language is not yet available, please use the Google ‘translate-button’ on your computer.

2. Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van de website.

3. Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Studio Cook BV, gevestigd in Nederland. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Studio Cook BV, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Studio Cook, 2011, alle rechten voorbehouden.
Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

5. Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Studio Cook garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.
Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Studio Cook BV, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site en/of de daarop besproken producten. Meer in het bijzonder zal Studio Cook BV in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie, (betreffende onze producten);
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

6. Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Studio Cook BV verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

7. Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

8. Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

9. Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:
Studio Cook BV
Postbus 611
3720 AP Bilthoven

10. Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Studio Cook BV
Sulky 3
3897 AJ Zeewolde
the Netherlands
00 31 365325359
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.studio-cook.com

Representative Office Middle East
Mr. R. Ram, Mr T.H. Akber
P.O. Box 231057
Dubai
United Arab Emirates
Phone 00 971 42588 570
Fax 00 971 42588 580
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studio Cook China Support Team
c/o Room 1604, Floor 16, Building 2,
International Center
Ninghai, Ningbo, China
Postal Code: 315600
0086- 18157422187

If you want to contact our distributor in your country, please go to 'Distributors'.

Studio Cook Webshop
Mr Dennis Waaijer
Schwabengasse 1
82487 Obergammergau
Germany
0049(0)157 83958541
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.studiocookwebshop.com

Studio Cook BV is a Dutch company. For this reason Dutch law is applicable and therefore our Privacy Policy has to be in Dutch. Please select your language on this website. If your language is not yet available, please use the Google ‘translate-button’ on your computer.

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Studio Cook, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland.

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud

1. Welke gegevens verzamelt Studio Cook?
2. Aan wie kan Studio Cook gegevens verstrekken?
3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
4. Is Studio Cook verantwoordelijk voor andere websites?
5. Hoe worden de gegevens beschermd?
6. Welke rechten heeft u?
7. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?
8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
9. Welk recht is van toepassing?

1. Waarom verzamelt Studio Cook gegevens?

Op bepaalde onderdelen van de website wordt u gevraagd uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor diverse doeleinden.

  • De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om u mee te laten doen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden.
  • Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over producten en acties van Studio Cook.
  • Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over Studio Cook en/of haar producten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).
  • Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

Top

2. Aan wie kan Studio Cook gegevens verstrekken?

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven.
Verder kan het nodig zijn uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.

Verder zal Studio Cook uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Top

3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Dit voorkomt dat u deze bij elke nieuwe beschermde pagina opnieuw zou moeten invoeren.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van sommige, meestal beschermde pagina's op de website beperkt kunnen worden.

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

Daarnaast gebruikt de Studio Cook website Google Analytics. Google Analytics is een zakelijke webanalyse-oplossing die Studio Cook het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan Studio Cook eventuele reclamecampagne’s of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit uw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven.

Top

4. Is Studio Cook verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Studio Cook verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Top

5. Hoe beschermt Studio Cook de gegevens?

Studio Cook draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze website wordt gehost door hosting-organisatie Starthosting,nl. Starthosting is contractueel verplicht de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken.

Daarnaast kan de website worden beheerd door een onderneming die gevestigd is in Nederland. Studio Cook heeft met deze onderneming een overeenkomst gesloten waarin, onder meer, staat dat de onderneming de gegevens alleen mag gebruiken in overeenstemming met de instructies van Studio Cook. Daarnaast dient ook deze onderneming passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de (persoons)gegevens en dient zij te voldoen aan de toepasselijke wettelijke regelgeving.

Top

6. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht Studio Cook te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Studio Cook zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Studio Cook kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u Studio Cook verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct-marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.

Top

7. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?

Studio Cook kan in de toekomst besluiten deze privacy policy te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet zijn genoemd in deze privacy policy.

Top

8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Studio Cook, kunt u contact opnemen met:

Studio Cook
Postbus 611
3720 AP Bilthoven
Nederland

Top

9. Ten slotte

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Alle zgn. vervolgschade welke zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website of onze producten is bij voorbaat uitgesloten.
 
Voorbeelden van enkele belangrijke productnamen van Studio Cook zijn: Toast a Bags, Grill a Bags, Roast in Bags, Quick a Steam en Oven Protector.

Subcategories

English pages